קטע:מצודות על זכריה ג י

מצודת דוד

"אל תחת גפן" - להתענג לשבת בצילה ולאכול מפריה מרוב הטובה שיהיה אז