מצודות על זכריה ב י


מצודת דוד

"כי כארבע רוחות השמים" - כמו שד' רוחות השמים המה רחוקים זו מזו כן פרשתי אתכם לארץ מרחק ולכן מהרו ולכו לפי רוב המרחק

"הוי הוי" - יאמר על הגאולה העתידה וכאלו יקרא עליהם אתם בני י' השבטים שגלו לארץ אשור העומדת בצפון צאו משם במרוצה לשוב אל ארצכם

מצודת ציון

"הוי" - הוא ענין קריאה וכן הוי כל צמא (ישעיהו נה)

"ונוסו" - ענין בריחה ומהירות ההליכה

"רוחות" - פאה ועבר