קטע:מצודות על זכריה ב ח

מצודת דוד

"פרזות" - ר"ל אל יחשוב גם הוא כמוך שכן יהיה גם מדת העיר לעתיד כי לא כן הוא אבל המדידה בא להראות שקטנה היא עכשיו מול הגודל שתהיה לעתיד כי אז תהיה ירושלים מיושבת כעיר פרוז אשר אין חומה סביב לה כאלו אין לה קצבה ומדה וזהו ממה שיהיו בתוכה הרבה בני אדם ובהמה רבה וכאלו לא יכילם מקום נגדר

"ויאמר אליו" - המלאך הבא אמר אל המלאך הדובר בי רוץ חיש מהר ודבר אל הנער הזה הוא זכריה כי היה עודנו נער

מצודת ציון

"רוץ" - ענין מהירות ההליכה

"הלז" - הזה וכן מה הציון הלז (מלכים ב כג)

"פרזות" - ר"ל מבלי חומה סביב וכן ראש פרזיו (חבקוק ג)