קטע:מצודות על זכריה ב ז

מצודת דוד

"יוצא לקראתו" - להגיד לו ענין המדידה

"המלאך הדובר בי" - אין זה שהיה בידו חבל המדה

"יוצא" - אל מול המלאך הבא לקראתו לשאול ממנו מהו עניין המדידה כי חשב פן המדידה היא להודיע שכן יהיה לעתיד מבלי תוספת