קטע:מצודות על זכריה ב ה

מצודת דוד

"והנה איש" - שבא איש ובידו היה חבל מדה שרגילין למדוד בו את החומות

מצודת ציון

"חבל מדה" - קו המדה