קטע:מצודות על זכריה ב א

מצודת דוד

"וארא" - במראה הנבואה

"ארבע קרנות" - הם רמז שנגחו בימים הקדמונים את ישראל כבעלי קרנים עם הקרן

מצודת ציון

"קרנות" - מלשון קרן