קטע:מצודות על זכריה א טו

מצודת דוד

"וקצף" - עתה יפרש שהקצף היא על העמים היושבים שאנן והשקט על אשר אני קצפתי מעט על ישראל והמה עזרו אל הקצף לעשות רעה עוד יותר ממה שקצפתי

מצודת ציון

"השאננים" - מלשון שאנן והשקט