קטע:מצודות על זכריה א ו

מצודת דוד

"אך דברי וחוקי" - אך דברי חוק הגזרה אשר צויתי את הנביאים לנבאות הלא המה השיגו את אבותיכם לבד ולא את הנביאים

"וישובו" - אבותיכם עצמם שבו לומר בעת החרבן הנה כמו שחשב ה' לעשות לנו כפי מעשינו כן עשה לבד אתנו והנביאים לא נלקו כמונו

מצודת ציון

"זמם" - ענין מחשבה כמו זממו אל תפק (תהלים קמ)