קטע:מצודות על הושע י יב

מצודת דוד

"עד יבא" - ר"ל כן עשו עד אשר יבא המקום ב"ה וישליך לכם צדק מן השמים כי לא יקופח שכרכם

"ועת לדרוש" - וקבעו עתים לדרוש את ה' לא באקראי

"נירו לכם ניר" - ר"ל הסירו מלבבכם דעות נפסדות וכוזבות כמו שהחורש יחרוש שדהו להמית שרשי העשבים הרעים לבל יכחישו את הזרע הנזרע

"זרעו לכם לצדקה" - לטובתכם זרעו את הצדקה למען תקצרו תבואתה לפי החסד שאני עושה ר"ל עשו צדקה ותקבלו גמול בחסדי כי גמול מעשה הטוב גם הוא לחסד תחשב וכמ"ש מי הקדימני ואשלם (איוב מא)

מצודת ציון

"לפי" - לשיעור

"נירו" - ענין חרישה כמו ניר ראשים (משלי יג)

"ויורה" - ענין השלכה כמו ירם בים (שמות טז)