קטע:מצודות על הושע י ט

מצודת דוד

"לא תשיגם" - לכן לא תשיג אותם בגבעה נצחון מלחמה כשנלחמו על בני עולה הם בני בנימין שחזקו ידי עוברי עבירה

"שם עמדו" - במעלה זה עמדו אז

"מימי הגבעה" - ר"ל עון זה היה בידם מימי פלגש בגבעה כי גם אז היה בידם פסל מיכה

מצודת ציון

"עלוה" - הוא הפך מן עולה וכמו כבש כשב