פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על הושע י ו

מצודת דוד

"ויבוש וגו'" - כפל הדבר במ"ש

"מעצתו" - שייעצו לעשות העגלים

"בשנה" - אז יקבל אפרים בושת על מה שעבדו ללא אלוה

"גם אותו" - כמו שיובא העם בשבי כן יובא גם העגל בשבי לאשור להיות למנחה אל המלך

מצודת ציון

"יובל" - כמו יובל שי (ישעיהו יח)

"ירב" - הוא אשור וכן אל מלך ירב (לעיל ה)

"בשנה" - מלשון בושת