פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על הושע י ה

מצודת דוד

"כי אבל עליו" - על העגל יתאבלו עמו שהאמינו בו וגם הכומרים שהיו שמחים עליו הנה עתה יתאבלו על כבודו כי גלה ממנו כי כשלוקח בשבי איה כבודו

"לעגלות" - בעבור עגלות בית און שנלקחו בשבי יפחדו השוכנים בשומרון באמרם אם לא הגינו על עצמן איך יגינו עלינו

מצודת ציון

"לעגלות" - יתכן שהיו שם רבים שעשו בדמות העגל שעשה ירבעם ולפי שנלקחו בשבי ותשש כחן כנקבות אמר לעגלות

"בית און" - הוא בית אל וכנהו לגנאי

"יגורו" - ענין פחד כמו ויגר מואב (במדבר כב)

"וכמריו" - כן יקראו כהני עכו"ם וכן והשבית את הכמרים (מלכים ב' כג)