קטע:מצודות על הושע י ד

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"ופרח" - לכן יפרח עליהם משפט גמול כמו עשב הראש המר הפורח מהר על תלמי שדה

"דברו דברים" - המה מדברים דברים העולה על לבבם מבלי הבחנה ונשבעין לשוא וכורתין ברית לעכו"ם

מצודת ציון

"אלות" - מלשון אלה ושבועה

"ופרח" - מלשון פריחה והצמחה

"כראש" - שם עשב מר כמו ראש ולענה (דברים כט)

"תלמי" - הוא הערוגה הנעשה בחרישה וכן תלמיה רוה (תהלים סה)

"שדי" - כמו שדה