קטע:מצודות על הושע י ב

מצודת דוד

"הוא יערוף" - ר"ל המקום ברוך הוא יספיק ביד האויב להשחית מזבחותם ולעשוק מצבותם

"חלק לבם" - נחלק לבם ונפרד מן המקום ברוך הוא לכן עתה בזמן קרוב יהיו שממה

מצודת ציון

"חלק" - ענין פרוד

"יאשמו" - מלשון שממון

"יערף" - ענין השחתה ודוגמתו וערפו שם (דברים כא)

"ישודד" - ענין עשק