קטע:מצודות על הושע יד ח

מצודת דוד

"זכרו" - זכרון שמו יהיה כיין הגדל בלבנון המוזכר לשבח

"ויפרחו" - ירבו פרחים

"יחיו דגן" - יחיו את עצמם בנחת ועדן כדגן המחיה את הבריות

"ישובו יושבי בצלו" - אלו שישובו ויחסו בצלו של מקום יהיה בשובה ונחת

מצודת ציון

"ישובו" - ענין ההשקט ומרגוע כמו בשובה ונחת (שם ל)

"יחיו" - ענין השבת הנפש מן החולשה ודומה לו עד חיותם (יהושע ה)

"דגן" - כדגן ותחסר כ"ף הדמיון וכן ייטיב גהה (משלי יז) ומשפטו כגהה