פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על הושע יד ג

מצודת דוד

"ונשלמה פרים שפתינו" - ר"ל במקום הקרבנות פרים נשלם בו וידוי שפתינו

"כל תשא עון" - הוא הפוך כל עון תשא ר"ל אמרו בתפלה מחול כל העון ובמקום העון קח טוב תמורתו כלומר מעשה הטוב שעשינו יגין מול העון

"קחו עמכם דברים" - איני שואל מכם זבחים ועולות אלא קחו עמכם דברים שתתוודו לפניו ובזה תשובו אל ה'