קטע:מצודות על הושע יד ב

מצודת דוד

"שובה ישראל" - לכן שובה ישראל וגו' כי בעבור עוונך בא לך מכשול הצרה הזאת