קטע:מצודות על הושע יג יב

מצודת דוד

"צרור" - אל תחשבו ששכחתי עון אפרים כי צרור הוא בקשר מעולה וחטאתו צפונה אצלי לשמרם עד שתתמלא הסאה

מצודת ציון

"צרור" - ענין קשירה כמו צרור כספו (בראשית מב)

"צפונה" - ענין הטמנה כמו וצפון לצדיק (משלי יג)