פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על הושע יג ט

מצודת דוד

"שחתך ישראל" - אתה ישראל חבלת בעצמך כי בי תלוי עזרך ולמה לא פנית אלי

מצודת ציון

"בעזרך" - הבי"ת נוספת וכן ומצנפת בד יצנוף (ויקרא י)ותרגם אונקלוס ומצנפתא