פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על הושע יג ה

מצודת דוד

"בארץ תלאובת" - כפל הדבר במ"ש

"אני ידעתיך" - נתתי לבי לדעת צרכך במדבר ולהזמין לך וכאומר הואיל ומתחלה ועד סוף השגחתי עליך ופנית לעבודת כוכבים לכן ראוי אתה לכליון

מצודת ציון

"תלאובות" - ענין צמאון ואין לו דמיון ויתכן שהוא כמו תל אובת ר"ל תל שתואבים בו לכל דבר כי לא ימצא שם מה