פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על הושע יג ד

מצודת דוד

"ואנכי" - ר"ל ראויים הם לכליון כי הלא אנכי ה' אלהיך מעת הוצאתיך מארץ מצרים כי אז קבלתם אותי לאלוה ומהראוי שלא תדע אלהים זולתי הואיל ואין מושיע בלתי

מצודת ציון

"זולתי בלתי" - ענינם אחד כמו בלעדי