פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"אדמה" - ר"ל דברתי בדמיון ובמשל להיות מקובל על הלב כי מאד אני משגיח בך

"ודברתי" - על עסקיכם דברתי אל הנביאים והרביתי דברי חזון

מצודת ציון

"חזון" - ענין מראה נבואה

"אדמה" - מלשון דמיון ומשל