מצודות על הושע יב ז


מצודת דוד

"ואתה" - וגם אתה במשענת אלהיך תשב בשובה ובנחת רק שמור חסד ומשפט ואז קוה תמיד אל אלהיך כי בטוח תהיה שימלא תקותך

מצודת ציון

"תשוב" - ענין ההשקט ומרגוע כמו בשובה ונחת (ישעיהו ל)