קטע:מצודות על הושע ח ה

מצודת דוד

"זנח וגו'" - אתה שומרון הנה העגל שעבדת לו עזב אותך ולא עזר לך בעת חרה אפי באנשיך

"עד מתי" - כאומר הלא ראו שאין בו ממש ועד מתי לא יוכלו לנקות עצמם מטנוף העגל למאס בו

מצודת ציון

"נקיון" - מלשון נקי וברור