קטע:מצודות על הושע ח ג

מצודת דוד

"זנח" - ר"ל אבל לא כן עשו כי עזב כל ישראל את הטוב להם ועשה יהודה כדרך שעשו עשרת השבטים כי גם הוא לא פנה אלי ולכן האויב ירדוף אותו

מצודת ציון

"זנח" - ענין עזיבה כמו למה זנחתני (תהלים מג)