פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על הושע ז ח

מצודת דוד

"עוגה בלי הפוכה" - כחררה הנאפת על הגחלים כשאינם מהפכים אותה מעבר אל עבר שאז היא נשרפת מקצתה ואינה אפויה מקצתה כן הוא אינו מתבונן במעשיו להיות על צד השווי והיושר

"הוא יתבולל" - הוא התערב בין הבבליים ולמד מעשיהם

מצודת ציון

"יתבולל" - מלשון בלבול וערבוב כמו שם בלל ה' (בראשית יא)

"עוגה" - חררה וכן ועשי עוגות (שם יח)