קטע:מצודות על הושע ו ו

מצודת דוד

"ולא זבח" - ולא תצדקו א"כ בעבור הבאת הזבחים

"מעולות" - ר"ל חפצתי יותר מעולות