קטע:מצודות על הושע ה יב

מצודת דוד

"ואני כעש" - לכן כמו שאהיה כעש לאפרים לכלותו ולאבדו כן אהיה כרקב לבית יהודה

מצודת ציון

"כעש" - היא הרימה האוכלת הבגדים כמו כבגד יאכלם עש (ישעיהו נא)

"וכרקב" - תולעת הגדלה בעץ נרקב