קטע:מצודות על הושע ה י

מצודת דוד

"היו שרי יהודה" - ועכ"ז לא לקחו שרי יהודה מוסר ואחזו בדרכי עשרת השבטים כמו מסיג גבול רעהו לאחוז משלו ולכן גם עליהם אשפוך כמים עברתי

מצודת ציון

"כמסיגי גבול" - אמר בלשון שאלה כמו שמחזיר הסימן לתוך שדה חבירו להרחיב גבולו כמ"ש לא תסיג גבול רעך (דברים יט)

"עברתי" - מלשון עברה וזעם