קטע:מצודות על הושע ה א

מצודת דוד

"כי פח" - על כי מלכי ישראל העמידו שומרים על הר מצפה ועל הר תבור לבל יניחו מי לעלות ברגלים לבהמ"ק לכן אמר אתם הייתם לישראל לפח ולרשת ללכדם בעון

"כי לכם המשפט" - על בית מלכי ישראל אמר הנה עליכם ראוי לבוא המשפט

"שמעו זאת" - מוסב למעלה לומר הדבר שאמרתי שמעו וגו'