מצודות על הושע ד יז

<< מצודות על הושע • פרק ד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • 


מצודת דוד

"חבור" - הנה אפרים נתחבר הרבה אל העצבים לכן הנח לו ואל תוכיחו כי א"א להפרישו מהם

מצודת ציון

"עצבים" - כן יקראו העכו"ם על כי המה מעציבים לב עובדיהם קוראים להם ואינם עונים