מצודות על הושע ד יב


מצודת דוד

"רוח זנונים" - רצון זנות עבודת כוכבים התעה אותם מדרך השכל ולכן זנו מתחת אלהיהם

"ומקלו" - צלם העשוי מן המקל וכפל הדבר במ"ש

"בעצו ישאל" - שואל עתידות בצלם העשוי מעץ

מצודת ציון

"בעצו" - מלשון עץ

"ומקלו" - מטה עץ

"התעה" - מלשון תועה