קטע:מצודות על הושע ד יא

מצודת דוד

"זנות" - טרדת הזנות ושכרות היין הישן והחדש כ"א מהם יקח לב הכהן ר"ל יטריד שכלו כאלו ישאר בלא לב להבין ולהורות את העם

מצודת ציון

"ותירוש" - הוא היין החדש