פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על הושע ד ט

מצודת דוד

"והיה" - לכן יהיה כעם ככהן שניהם ישוו בפורענות הואיל וגם הכהנים השחיתו

"ופקדתי עליו" - על כל אחד אזכור דרכיו וגמול מעשיו אשיב לו

מצודת ציון

"ופקדתי" - ענין זכרון

"ומעלליו" - מעשיו