קטע:מצודות על הושע ב כה

מצודת דוד

"ללא עמי" - לאלו אשר אמרתי עליהם לא עמי הנה אז אומר עליהם עמי אתה והוא יאמר עלי אתה אלהי ובך אני מאמין

"את לא רוחמה" - את העם אשר לא רחמתים

"וזרעתיה לי בארץ" - כלפי שהיתה זרועה בארץ אחרת הנה אזרעם בארצם