פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על הושע ב יג

מצודת דוד

"וכל מועדה" - הם ר"ה ויוה"כ ושמיני עצרת

"והשבתי" - אבטל כל שמחתה שמחת חגה חדשה ושבתה

מצודת ציון

"והשבתי" - ענין בטול

"משושה" - שמחתה