קטע:מצודות על הושע א ו

מצודת דוד

"כי נשוא אשא להם" - ר"ל כי עד הנה נשאתי עוונם על כי רחמתים אבל מעתה לא אוסיף עוד לרחם עליהם וישאר עוונם על עצמותם

מצודת ציון

"נשא אשא" - ענין מחילת העון כמו ונשאתי לכל המקום (בראשית י"ח)