קטע:מצודות על הושע א ג

מצודת דוד

"גומר בת דבלים" - כן היה שם זונה ידועה באותו הזמן