פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"איש חמודות" - בעל מעלות חמודות

"על עמדך" - ר"ל כאשר עמדת קודם לכן

"מרעיד" - ברעד וברתת