פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"ותניעני" - היד ההיא נעה אותי על ברכי וכפות ידי כדרך המעורר את מי מן השינה

מצודת ציון

"ותניעני" - מלשון נענוע