פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"בדים" - בגדי בד

"בכתם אופז" - בזהב פז

מצודת ציון

"בדים" - פשתן

"בכתם" - ענין זהב וכן וחלי כתם (משלי כ"ה)