פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"לחם חמודות" - פת חמודה ונקיה

"וסוך וגו'" - לא סכתי בשמן כדרך המתענגים

מצודת ציון

"עד מלאת" - עד נשלם