מצודות על דניאל יב יא

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"ומעת" - גם אלה דברי המלאך שאמר לו מן העת אשר נתבטל התמיד בחורבן הבית השני ונגזר לתת במקום המקדש את המשוקץ ומושתק כאבן

"ימים" - ר"ל מן העת ההיא מנה ימים אלף וגו' ולא ידענו אם ימים ממש או שנים ומה יהיה אז