קטע:מצודות על דניאל יב ו

מצודת דוד

"ויאמר" - אחד מהם אמר

"לאיש לבוש הבדים" - הוא המלאך הדובר בו כי כן ראוהו לבוש כמ"ש למעלה

"אשר ממעל" - אשר עמד ממעל וגו'

"עד מתי" - ר"ל עד מתי יתאחר קץ המכוסה

מצודת ציון

"הפלאות" - המכוסה כמו כי יפלא ממך (דברים יז)