קטע:מצודות על דניאל יב ב

מצודת דוד

"ורבים" - על כי לא יעמדו בתחיה כ"א מהישרים לזה אמר ורבים ולא כולם

"מישני וגו' יקיצו" - הרבה מן המתים יעמדו בתחיה ובדרך שאלה אמר לשון שינה והקצה

"אלה" - מהם יקיצו לחיי עולם ר"ל לחיות חיי נעימים עד עולם והם הצדיקים שבהם

"ואלה" - ומהם יקיצו לסבול חרפה ובזיון מתמיד עד עולם והם הרשעים שבהם

מצודת ציון

"אדמת עפר" - כפל המלה בשמות נרדפים וכן והצפיר והשעיר (לעיל ח)

"לדראון" - ענין בזיון וכן והיו דראון לכל בשר (ישעיהו סו)