קטע:מצודות על דניאל יא מג

מצודת דוד

"במצעדיו" - יהיו רמוסים במצעדי כפות רגליו

מצודת ציון

"במכמני" - ענינו אוצרות מסתרים ודומה לו בלשון ארמית כי ואשר לא צדה (שמות כא)תרגם אונקלוס ודלא כמן

"ולובים וכושים" - שמות עובדי כוכבים

"במצעדיו" - מלשון צעד ופסיעות