קטע:מצודות על דניאל יא מב

מצודת דוד

"וישלח ידו" - להכות ולאבד

"בארצות" - ר"ל בארצות רבות

"לא תהיה לפליטה" - ר"ל אף שארית מעט לא ישאיר בה והכל יאבד

מצודת ציון

"לפליטה" - הצלה ושארית