קטע:מצודות על דניאל יא לז

מצודת דוד

"ועל אלהי וגו'" - לא יתן לב להתבונן לעבוד את אלהי אבותיו אשר עבדו מאז לכוכב צדק

"ועל חמדת נשים" - ר"ל לא יבין על מעלת ישראל הנקראת היפה בנשים (שיר השירים ה)

"ועל כל אלוה לא יבין" - לא יתבונן לכבד שום אלוה ואף את האלוה האמיתי וכאומר אם על האלוה האמיתי לא יבין איך א"כ יבין על מעלת עמו ישראל

"על כל" - על כולם יתגאה