קטע:מצודות על דניאל יא לג

מצודת דוד

"ומשכילי עם" - החכמים שבהם

"יבינו לרבים" - ללמדם דברי הברית

"ונכשלו" - המשכילים ההם יוכשלו לפול בחרב ובלהבות אש וגו' משך זמן ימים רבים