קטע:מצודות על דניאל יא כו

מצודת דוד

"ואוכלי פת בגו" - ר"ל שריו אוכלי שלחן המלך הם ישברו אותו כי ילחמו במרמה להיות נמסרים ביד מלך הצפון

"וחילו ישטוף" - החיל של מלך הנגב ישטוף מלך הצפון ונפלו מהם חללים רבים כי מלך הצפון יהרוג בהם

מצודת ציון

"פת בגו" - מאכלו